Batua.eus itzultzailea erabiltzen duzun bakoitzean, Euskararen itzulpen-zerbitzuen teknologiak hobetzen laguntzen diguzu.
2022an ere Euskararen itzulpen teknologiak hobetzen jarraitzen dugu, gure helburua da beste %10eko hobekuntza lortzea
Itzulpenen zuzenketak egitean gure teknologia hobetzen laguntzen diguzu.